Verwijzers

U kunt verwijzen naar onze praktijk als u het vermoeden heeft dat er sprake is van een DSM-5 stoornis. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft uw patiënt een verwijsbrief van u nodig.

Een (korte) verwijsbrief voldoet aan de volgende eisen: naam, adres, geboortedatum, zorgverzekering en BSN van de patiënt, de datum van verwijzing, de door u vermoede DSM-5 stoornis of de klachten van de patiënt die de reden vormen voor de verwijzing. Ook voorziet u de verwijsbrief van uw persoonlijke AGB-code en handtekening. U kunt desgewenst gebruikmaken van het verwijsformulier dat u hiernaast kunt downloaden en invullen.

Mocht u willen overleggen over een verwijzing dan is dit uiteraard mogelijk. Hiervoor kunt u onze contactgegevens raadplegen op onze eigen pagina.