Kwaliteit

Onze praktijkvoering voldoet aan de eisen zoals die zijn neergelegd in de kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde ggz-praktijk van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP), gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving. Ook voldoen we aan de eisen van de privacywetgeving. Het privacystatement is te vinden op onze eigen pagina. 

Om de zorg vergoed te krijgen, sturen wij een declaratie naar uw zorgverzekeraar waar de behandeldiagnose en het zorgvraagtype vermeld staan. Daarnaast vraagt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zorgverleners met enige regelmaat welke zorgvragen ze krijgen en welke behandelingen ze geven. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw behandeldiagnose en het zorgvraagtype naar de zorgverzekering en de NZa gaan, dan kunt u daartegen bezwaar maken bij uw behandelaar. Dit heet de opt-outregeling. De NZa heeft hiervoor de privacyverklaring ontwikkeld die u kunt invullen. Meer informatie hierover vindt u hier.

Voor ons is de beroepscode voor psychotherapeuten van toepassing. In deze beroepscode is onder andere geregeld dat alles wat ter sprake komt, strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat informatie aan derden slechts wordt gegeven na uw schriftelijke toestemming.

Als u om de één of andere reden niet tevreden bent over de behandeling is het belangrijk dit met ons te bespreken. Misschien had u andere verwachtingen van de behandeling of uw therapeut of heeft u op enig moment het gevoel dat de behandeling in een impasse terecht is gekomen.

Er is door de beroepsvereniging voorzien in een klachtenregeling

Als praktijkhouders beschikken we over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Dit ligt ter inzage op de praktijk.