Verzekerde zorg

De kosten voor behandeling worden in de regel vergoed door uw zorgverzekering.

De tarieven voor de behandeling worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. Dit gebeurt bij generalistische basis-GGZ in de vorm van een prestatie (kort-middel-intensief) en bij de gespecialiseerde GGZ in de vorm van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC).

Als u verzekerd bent bij een zorgverzekering met wie wij een contract hebben, declareren wij de kosten rechtstreeks bij uw verzekering. Als u verzekerd bent bij een zorgverzekering met wie wij geen contract hebben, krijgt u een rekening thuisgestuurd die u kunt indienen bij uw verzekering. De kosten worden geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw polis.

De gegevens van iedere afgesloten behandeling worden voor beleidsdoeleinden van de overheid geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd.

Eventueel wordt – als u in het betreffende jaar geen andere ziektekosten heeft – door uw zorgverzekering het eigen risico met u verrekend. Het eigen risico bedraagt in 2020 € 385,-, tenzij u heeft gekozen voor een hoger eigen risico.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is een verwijzing van de huisarts vereist. 

Meer informatie kunt u vinden op de site van de LVVP

Zelf de kosten betalen van psychotherapie

Niet alle problematiek behoort tot de verzekerde zorg. Zo worden aanpassingsstoornissen, relatie- en werkgerelateerde problematiek niet meer vergoed als er niet tegelijkertijd sprake is van een andere diagnose. Indien de behandeling niet onder de verzekerde zorg valt, rekenen wij het door de NZa vastgestelde tarief van €110,- per 45 minuten.

Supervisie en leertherapie

De kosten voor supervisie en individuele leertherapie bedragen €110,- (bij individuele leertherapie per 45 minuten, bij supervisie per 60 minuten).

Afzeggen van afspraken

Afspraken dienen minimaal 24 uur (werkdagen) van tevoren te worden afgezegd. Aan het afzeggen van een afspraak binnen 24 uur of het niet nakomen van een afspraak (no-show) zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen €50 per afspraak.