Verzekerde zorg of zelf betalen

Psychotherapie wordt in de regel als behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. En als u een verwijsbrief hebt van uw huisarts of andere verwijzer. 

De tarieven voor de behandeling worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. 

Als u verzekerd bent bij een zorgverzekering met wie wij een contract hebben, declareren wij de kosten rechtstreeks bij uw verzekering. Als u verzekerd bent bij een zorgverzekering met wie wij geen contract hebben, krijgt u een rekening thuisgestuurd die u kunt indienen bij uw verzekering. De kosten worden geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw polis. Check in het laatste geval uw polis om vooraf te weten hoe groot het percentage is dat uw zorgverzekeraar zal vergoeden. De hoogte van vergoeding verschilt per polis (natura of restitutie) en per verzekeraar. Wij hebben alle drie eigen overeenkomsten met verzekeraars. Meer daarover op onze individuele pagina’s.

Daarnaast dient u jaarlijks uw eigen risico te betalen. Dat blijft in 2023 €385,-, tenzij u heeft gekozen voor een hoger eigen risico. 

Niet alle problematiek behoort tot de verzekerde zorg. In geval de behandeling niet onder de verzekerde zorg valt of u ervoor kiest de behandeling zelf te betalen, rekenen wij het door de NZa vastgestelde tarief van €124,16 per 45 minuten.

De gegevens van iedere afgesloten behandeling worden voor beleidsdoeleinden van de overheid geanonimiseerd naar de NZa gestuurd.

Meer informatie kunt u vinden op de site van de LVVP

Supervisie en leertherapie

De kosten voor supervisie en individuele leertherapie bedragen €115,- (bij individuele leertherapie per 45 minuten, bij supervisie per 60 minuten).

Afzeggen van afspraken

Afspraken dienen minimaal 24 uur (werkdagen) van tevoren te worden afgezegd. Aan het afzeggen van een afspraak binnen 24 uur of het niet nakomen van een afspraak (no-show) zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen €50 per afspraak. U kunt deze factuur niet indienen bij uw verzekeraar.