Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een behandelvorm om mensen met psychische klachten en problemen te helpen door middel van gesprekken. 

De psychotherapeut is er daarbij op gericht een vertrouwensrelatie met u te ontwikkelen waarbinnen u zich veilig genoeg voelt om uw problemen te bespreken. U leert om stil te staan bij uw gevoelens, gedachten en uw eigen ervaringen.

Tijdens de psychotherapiesessies kijken we samen naar de betekenis van de ervaringen waarover u vertelt. De psychotherapeut lost de problemen niet voor u op, maar helpt u beter of anders met uw problemen om te gaan. Ook wordt verduidelijkt waar uw problemen mee te maken hebben en waar ze vandaan komen. Uw eigen levensgeschiedenis speelt daarbij vaak een belangrijke rol.

U ontdekt gaandeweg hoe u met uw klachten om kunt gaan: u krijgt meer inzicht in uw eigen aandeel in het ontstaan en het hanteren van de problemen, waardoor u meer grip krijgt op uw eigen leven.