Intrapsy

Intrapsy bestaat uit drie vrijgevestigde psychotherapeuten, ieder met een eigen praktijk, die met elkaar samenwerken.

Wij bieden zowel gespecialiseerde GGZ als generalistische basis-GGZ, met het accent op gespecialiseerde GGZ. U kunt bij ons terecht voor individuele psychotherapie en relatietherapie.

Wij werken persoonsgericht, zijn kleinschalig en laagdrempelig.

CORONAVIRUS 

In navolging van de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, beperken wij momenteel face-to-face afspraken in de praktijk. 

Alle afspraken gaan wel door op afgesproken dagen/tijdstippen, maar in de meeste gevallen met het alternatief telefoneren of beeldbellen. In individuele gevallen vinden face-to-face afspraken plaats indien u of ik geen verschijnselen vertonen. Mocht u afspraken willen laten vervallen, dan kan dat. We zullen met iedere client vooraf contact hebben om af te stemmen hoe de afspraken de komende tijd eruit zullen zien. We proberen goede zorg zoveel mogelijk te continueren in balans met het hanteren van de gezondheidsrisico’s.