Intrapsy

Intrapsy bestaat uit drie vrijgevestigde psychotherapeuten, ieder met een eigen praktijk, die met elkaar samenwerken. 

U kunt bij ons terecht voor individuele psychotherapie en partnerrelatietherapie. Wij bieden zowel gespecialiseerde GGZ als generalistische basis-GGZ, met het accent op gespecialiseerde GGZ. Daarnaast kunnen collega's in opleiding bij ons terecht voor leertherapie (register NVP). 

Wij werken persoonsgericht, zijn kleinschalig en laagdrempelig. In onze behandelingen werken we vanuit netwerkverband met huisartsen, psychiaters, collega psychotherapeuten/psychologen, vaktherapeuten etc. 

Intrapsy bestaat uit: 

Beleid in verband met COVID-19: 

Face-to-face behandelen kan en mag, ook tijdens de lockdown die per 15 december is ingegaan. We maken die afweging in overleg. Daarbij volgen we de geldende maatregelen en de adviezen van de LVVP. Bij (lichte) klachten vinden gesprekken doorgang middels beeldbellen.